ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2562 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีนายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขา กช. เป็นประธานการประชุม

การเข้าชม 459 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X