สช.ปัตตานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมพาราไดซ์แอนด์รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) โดยใช้กระบวนการชุมชนศรัทธา” โดยมีนายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้รับงบประมาณจากศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จำนวน 950 คน และเจ้าหน้าที่รุ่นละ 25 คน ดำเนินการจัดอบรมระหว่างวันที่ 3 – 8 สิงหาคม 2562 จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 2 วัน ดังนี้

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2562 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อำเภอเมืองปัตตานี, อำเภอหนองจิก, อำเภอแม่ลาน และอำเภอโคกโพธิ์

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อำเภอมายอ, อำเภอสายบุรี, อำเภอทุ่งยางแดง, อำเภอไม้แก่น และอำเภอกะพ้อ

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อำเภอยะหริ่ง, อำเภอยะรัง, อำเภอปะนาเระ

การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

1. ดร.มูหามัดรูยานี บากา ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา ศึกษาธิการภาค 7
2. นายดนรอหีม สุนทรมาลาตี ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา ศึกษาธิการภาค 7
3. ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้
4. นายซานูซี เบญจมันต์ ข้าราชการบำนาญ
5. นายรุสมัน หะยีมะลี วิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านบูเกะบากง

นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการชุมชนศรัทธา และได้เชิญผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในสังกัดทุกอำเภอ เข้ารับการอบรมจำนวน 3 รุ่น นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับทุกคนที่มีโอกาสเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันงานด้านการศึกษาได้เจริญก้าวหน้าไปมาก มีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอิสลามศึกษาประจำมัสยิด (ตาดีกา) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากผ่านการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป

สามารถดูและดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การเข้าชม 616 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X