นางมัสนะห์ สารี ร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน “Sukan Mara Game 2019” ครั้งที่ 35

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน “Sukan Mara Game 2019” ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ด้านโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา จัดแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการศึกษาเล่าเรียนของเยาวชน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา และหลีกเลี่ยงจากอบายมุขและสารเสพติดต่อไป

การเข้าชม 202 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X