พิธีเปิด “อัสมืสบะห์เกมส์” ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิด “การแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามฯ (IPSN GAMES 2019) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอโคกโพธิ์ พร้อมด้วยบุคลากรได้อัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายมูฮัมมาดอัสมี อาบูบากา ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้กล่าวรายงานระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนและครูรู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

2.เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดีมีความเข้มแข็งทางร่างกาย และจิตใจ

3.เพื่อให้นักเรียนและครูมีความรู้รักสามัคคี มีความเอื้อเฟื้อต่อกัน มีน้ำใจของความเป็นนักกีฬา

โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 14 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี จำนวน 4 โรงเรียน จังหวัดนราธิวาส จำนวน 7 โรงเรียน จังหวัดยะลา จำนวน 1 โรงเรียน และจังหวัดสงขลา จำนวน 2 โรงเรียน สำหรับกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันนั้น ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล เปตอง เดาะบอล แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

การเข้าชม 724 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X