ผอ.สช.อ.ทุ่งยางแดง พร้อมตัวแทน สช.จ.ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติ “กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา (ต้อนรับปีใหม่ฮิจเราะห์ศักราช 1441)”

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายสะมาแอ ปอจิ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง พร้อมตัวแทนสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่ สช.อ.ทุ่งยางแดง ร่วมเป็นเกียรติในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา (ต้อนรับปีใหม่ฮิจเราะห์ศักราช 1441) โดยมี นายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอทุ่งยางแดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อปรับทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายด้วยการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมให้ความรู้เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อเป็นสื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนรอบสถานศึกษาและหน่วยงานรัฐเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดสันติสุขอย่างยืน ดำเนินการบรรยายโดยบาบอดิง มะยุง ภายในมีกิจกรรมการกวนอาซูรอ, อานาซีด และกิจกรรมการแสดงแต่ละช่วงชั้นเรียน

การเข้าชม 276 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X