ผอ.สช.อำเภอหนองจิก ตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำปรึกษา ณ โรงเรียนบากงพิทยา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการทำโครงการเสริมสร้าง ความเข้าใจในสถานศึกษา และการปัญหาการจัดทำตราสารของโรงเรียน ความคืบหน้าของคดีโรงเรียน พร้อมทั้งการส่งประกวดเข้ารับรางวัลพระราชทานของครู ณ โรงเรียนบากงพิทยา ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนที่ได้ให้การต้อนรับและความร่วมมือเป็นอย่างดี

การเข้าชม 286 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X