ผอ.สช.อำเภอแม่ลาน ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนโรงเรียนเอกชนในสังกัด

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยือน พูดคุย สอบถาม ทำความเข้า ปัญหาและอุปสรรค ของโรงเรียนอาหะมัดนุสรณ์ โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ๑๕(๒) ซึ่งมีความประสงค์จะขอยกเลิกกิจการของโรงเรียน และจะขอจัดตั้งเป็นสถาบันศึกษาปอเนาะ ทางสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ แนวทาง การปฏิบัติ เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป

การเข้าชม 266 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X