ผอ.สช.อ.ทุ่งยางแดง พร้อมตัวแทน สช.จ.ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติ “โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน”

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายสะมาแอ ปอจิ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง พร้อมตัวแทนสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่ สช.อ.ทุ่งยางแดง ร่วมเป็นเกียรติในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา (ต้อนรับปีใหม่ฮิจเราะห์ศักราช 1441) โดยมี นายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอทุ่งยางแดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อปรับทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายด้วยการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมให้ความรู้เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อเป็นสื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนรอบสถานศึกษาและหน่วยงานรัฐเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดสันติสุขอย่างยืน ดำเนินการบรรยายในหัวข้อ”ฮิจเราะห์ สู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต” โดยบาบอซู ปูลากาบัส, บาบอดิง มะยุงและอิหม่ามอับดุลฮากีม ปละโล๊ะ ผู้ดำเนินรายการ และภายในมีการจัดนิทรรศการเชิงวิชาการ, การแสดงอานาซีด เป็นต้น ทั้งนี้มีชุดสันติสุข 105, ผู้ปกครองนักเรียน, ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมฯ มีนายมูหัมมัด สูเด็ง ผู้รับใบอนุญาต รร.อิสลามนิติวิทย์ พร้อมคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนต้อนรับ

การเข้าชม 295 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X