นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการ กช. เยี่ยมชมและพบปะคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการภาษาไทย

วันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการ กช. เยี่ยมชมและพบปะคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการใช้ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ภาษาไทยของนักเรียนและการจัดทำสื่อการเรียนรู้ภาษาไทยในบ้านและแบบฝึกภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

สามารถรับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การเข้าชม 537 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X