รอง ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิด “วิทยารัน” ครั้งที่ 1 เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ

วันที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 06.30 น. นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วิทยารัน” ครั้งที่ 1 เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ และกิจกรรมกีฬาสีต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 ตาม โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 500 คน ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

การเข้าชม 341 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X