นางมัสนะห์ สารี รอง ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติ กิจกรรม “อาซูรอสัมพันธ์”

วันที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม “อาซูรอสัมพันธ์” ณ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ตามโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน ได้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มแม่บ้านตำบลบานา ผู้นำชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

การเข้าชม 295 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X