นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสี ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 16 กันยายน 2562 นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสี ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนศาสน์สามัคคี ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  ซึ่งการจัดกิจกรรมกีฬาสีในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 19 กันยายน 2562 รวม 4 วัน โดยมีประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส แชร์บอล เซปัคตะกร้อ แบดมินตัน เปตอง และเกมต่าง ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อฝึกให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถในการเล่นกีฬา 2. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและยังต่อต้านภัยยาเสพติด 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคี โดยการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศาสน์สามัคคี ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

การเข้าชม 317 ครั้ง

X