สช.อ.โคกโพธิ์ ร่วมเป็นเกียรติการแข่งขันมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ตำบลปากล่อ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสากีนะห์ จินตรา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอโคกโพธิ์ มอบหมายให้นายอิมรอน ภูมิประเสริฐ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติการแข่งขันมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ตำบลปากล่อ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนเกิดทักษะด้านการกีฬา ความอดทน และความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนักเรียนและครู โดยมี นายอัลดุลบาซิม อาบู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ เขต 2 จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงดังกล่าวฯ โดยมีตาดีกาเข้าร่วมทั้งหมด 7 ศูนย์ มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 610 คน ครูและบุคลากร จำนวน 70 คน

การเข้าชม 306 ครั้ง

X