รองผอ.สช.จังหวัดปัตตานี เข้าเยี่ยมคารวะ นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายสุกรี แวมูซอ และนางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าเยี่ยมคารวะ นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 469 ครั้ง

X