รองผอ.สช.จังหวัดปัตตานี เข้าเยี่ยมคารวะ นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายสุกรี แวมูซอ และนางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าเยี่ยมคารวะ นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 284 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X