ประชุมชี้แจงและมอบนโยบายเกี่ยวกับ​บทบาทหน้าที่การปฎิบัติงาน​จ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประชุมชี้แจงและมอบนโยบายเกี่ยวกับ​บทบาทหน้าที่การปฎิบัติงาน​ พร้อมทั้งต่อสัญญา​จ้างของพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563​ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษา​เอกชนจังหวัด​ปัตตานี​

การเข้าชม 354 ครั้ง

X