รองผอ.สช.จ.ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรม “เทคนิคการสร้างการเรียนรู้ Coding เพื่่อให้เกิดทักษะการคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบฯ” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายสุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรม “เทคนิคการสร้างการเรียนรู้ Coding เพื่่อให้เกิดทักษะการคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบ ระดับประถมศึกษา” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา (ปสกช.) และเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ได้มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างการเรียนรู้ Coding อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ไปขยายผลเพื่อพัฒนาการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัดจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

การเข้าชม 460 ครั้ง

X