ประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม และบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนตุลาคม 2562

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม และบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 437 ครั้ง

X