ประชุมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ และนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ และนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 534 ครั้ง

X