นางซากีเราะ เร่งหวัง ผอ.สช.อ.ไม้เเก่น เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจังหวัดเคลื่อนที่

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางซากีเราะ เร่งหวัง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอไม้เเก่น เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานจังหวัดเคลื่อนที่ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 นี้ โดยมีนายบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอไม้เเก่น เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการจัดหน่วยบริการ “จังหวัดเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอําเภอ หน่วยกำลังในพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมพลับพลา ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 166 ครั้ง

X