เจ้าหน้าที่กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 เยี่ยมเยียน สช.อ.หนองจิก เพื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการพัฒนายกระดับการศึกษาของนักเรียน

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก และเจ้าหน้าที่ สช.อ.หนองจิก ได้ร่วมต้อนรับ เจ้าหน้าที่กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นำโดย ร.ท.ศราวุธ ศรีอ่อนทอง และทีมงาน ได้มาเยี่ยม สช.อ.หนองจิก เพื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการพัฒนายกระดับการศึกษาของนักเรียนในสังกัด และเติมเต็มกิจกรรมของนักเรียนให้เข้าร่วมโครงการกองกำลังทางอากาศฯ ต่อไป

การเข้าชม 397 ครั้ง

X