สช.อ.ไม้เเก่น เยี่ยมชมการเเข่งขันประกวดห่อ “ตูปะ” ของเเม่บ้าน ผู้ปกครองผู้เรียนศูนย์ฯ ตาดีกาอัหมาดียะห์ (ปลักเเตน)

วันพุธ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางซากีเราะ เร่งหวัง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอไม้เเก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมการเเข่งขันประกวดห่อ “ตูปะ” (ข้าวเหนียวต้มห่อใบพ้อ) ของเเม่บ้าน ผู้ปกครองผู้เรียนศูนย์ฯ ตาดีกา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันขึ้นปีใหม่อิสลาม ณ ศูนย์ฯ ตาดีกาอัหมาดียะห์ (ปลักเเตน) หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง อำเภอไม้เเก่น จังหวัดปัตตานี ทั้งเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นการทำอาหาร ข้าวเหนียวห่อใบพ้อ หรือ “ตูปะ” ซึ่งเป็นอาหารที่ทำเลี้ยงในโอกาสต่างๆ เป็นการร่วมมือร่วมใจในชุมชนเเละเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

การเข้าชม 240 ครั้ง

X