สช.อ.มายอ ลงนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562 นายนิรัน ดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ มอบหมายให้ นายมูฮำหมัดรอดี ยานยา และนายแวอะห์มัดเซากี หะยีแวจิ เจ้าหน้าที่ สช.อ.มายอ ลงนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ ที่ 9/2562 จำนวน 3 โรง ได้แก่

1. โรงเรียนศาสนวิทยา ต.สะกำ
2. โรงเรียนศาสนบำรุง ต.สะกำ
3. โรงเรียนปาลัสวิทยา ต.ลางา

ทั้งนี้ทางคณะฯ ขอขอบคุณทางผู้บริหารโรงเรียนที่ให้การต้อนรับ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

การเข้าชม 373 ครั้ง

X