สช.อ.มายอ ลงนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในสังกัด

วันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 2562 นายนิรัน ดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ มอบหมายให้ นายมูฮำหมัดรอดี ยานยา นายแวอะห์มัดเซากี หะยีแวจิ และนางยีซ๊ะ ดอเลาะ เจ้าหน้าที่ สช.อ.มายอ ลงนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ ประจำปีการศึกษา 2562 ตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ ที่ 10/2562 จำนวน 6 ศูนย์ฯ ได้แก่

1. ศูนย์ฯ (ตาดีกา) ตะโละนิโกะ ต.ลุโบะยิไร
2. ศูนย์ฯ (ตาดีกา) ดารุลอารคอม ต.ปะโด
3. ศูนย์ฯ (ตาดีกา) ดารุสสลาม ต.ปะโด
4. ศูนย์ฯ (ตาดีกา) บูดง ต.ปะโด
5. ศูนย์ฯ (ตาดีกา) ปะโด ต.ปะโด
6. ศูนย์ฯ (ตาดีกา) คูลาหาอูรรอซีดีน มาโง๊ะ ต.ปะโด

ทั้งนี้ทางคณะฯ ขอขอบคุณทางศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ทั้ง 5 ศูนย์ฯ ที่ให้การต้อนรับ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

การเข้าชม 355 ครั้ง

X