สช.อ.หนองจิก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครูของโรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

วันที่ 22​ ตุลาคม 2562 นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก และเจ้าหน้าที่ สช.อ.หนองจิก พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครูของโรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ในช่วงปิดเทอม ตามโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี อันเนื่องเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก

การเข้าชม 382 ครั้ง

X