ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนฯ ครั้งที่ 2/2562

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 304 ครั้ง

X