สช.ปัตตานี ประชุมซักซ้อมการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการตามพระราชดำริฯ ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี นายสุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช.จังหวัด / อำเภอ ร่วมประชุมซักซ้อมการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 345 ครั้ง

X