ประชุมเพื่อชี้แจงการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยลูกจ้างเหมาบริการใน สช.จ.ปัตตานี และ สช.อำเภอทั้ง 12 อำเภอ จำนวน 29 คน ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 256 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X