นางซากีเราะ เร่งหวัง ผอ.สช.อ.ไม้แก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินการของศูนย์ฯ (ตาดีกา) ในสังกัด

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นางซากีเราะ เร่งหวัง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอไม้เเก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินการของศูนย์ฯ (ตาดีกา) เเละตรวจการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนฯ พ.ศ.2559/ฮ.ศ.1437 ของศูนย์ฯ (ตาดีกา) ในสังกัด จำนวน 2 เเห่ง คือ ศูนย์ฯ (ตาดีกา) นูรุลฮูดาอัลอิสลามียะห์ บ้านกระจูด ม.4 ต.ไม้เเก่น อ.ไม้เเก่น เเละศูนย์ฯ (ตาดีกา) สะบือรังบารู บ้านพ่อเทพ ม.5 ต.ไทรทอง อ.ไม้เเก่น จ.ปัตตานี ขอบคุณคณะผู้บริหารเเละผู้สอนที่ให้ความร่วมมือด้วยด้วยความยินดียิ่ง

การเข้าชม 286 ครั้ง

X