สช.อ.หนองจิก ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) แก่ผู้บริหารและครูผู้สอนฯ ในสังกัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก ได้ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) แก่ผู้บริหารและครูผู้สอนฯ ในสังกัด วัตถุประสงค์เพื่อพบปะและชี้แจงข้อราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ทั้งนี้ ได้มอบแบบเรียนรายวิชาพื้นฐานและแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิสลามฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พ.ศ. 2559/ฮ.ศ.1437 ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 234 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X