นางมัสนะห์ สารี ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือนิทานภาพ “อานีส เป็นหัด” ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือนิทานภาพ “อานีส เป็นหัด” ณ ลานเวทีสุขภาพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านและเครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้ ได้จัดทำหนังสือนิทานภาพ “อานีส เป็นหัด” ขึ้น เพื่อร่วมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรงหัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความสำคัญของการใช้หนังสือนิทานในการสร้างความเข้าใจถึงภัยและการป้องกันโรงหัด และมอบหนังสือนิทานภาพให้แก่เครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะและสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยต่อไป

การเข้าชม 429 ครั้ง

X