นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช) ลงพื้นที่มอบนโยบาย และตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2662 นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายนิรัน ดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะ ประธานชมรมตาดีกา ตัวแทนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ตัวแทนหน่วยงานทางราชทุกส่วนของอำเภอมายอ และประชาชนทั่วไป ร่วมต้อนรับ นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช) และคณะ ในการลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบาย ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และพบปะผู้บริหารสถานศึกษา ณ สถาบันศึกษาปอเนาะมิอยาริ้ลอูลูม ตำบลกระเสาะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยมี นายนูรดี อับดุลราฮิม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอมายอ กล่าวต้อนรับ และนายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน

การเข้าชม 759 ครั้ง

X