สช.อ.หนองจิก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ครูโรงเรียนศาสน์สามัคคี ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก และเจ้าหน้าที่ สช.อ.หนองจิก พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน นางสาวแวรอกายะห์ แวนายี ครูโรงเรียนศาสน์สามัคคี ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้รับผิดชอบในกิจกรรมธนาคารโรงเรียน นอกเหนือจากงานสอนประจำด้วย ในช่วงปิดเทอม ตามโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอันเนื่องเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก

การเข้าชม 437 ครั้ง

X