สช.ปัตตานี ร่วมประชุมปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศสอนศาสนาอิสลามเอกชน (PEIL)

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศสอนศาสนาอิสลามเอกชน (PEIL) ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช รีสอร์ท สงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมการใช้ระบบสารสนเทศสอนศาสนาอิสลามเอกชน (PEIL) ให้กับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้งานระบบดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง และมีฐานข้อมูลรายบุคคล ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

การเข้าชม 678 ครั้ง

X