สช.ปัตตานี จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET ปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 138 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X