นายสุฟยาน แวบือซา ผอ.สช.อ.สายบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายสุฟยาน แวบือซา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี พร้อมกับเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) เพื่อเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และการสอนแบบเปิด (Open Approach) ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามารถดีวิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 282 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X