ประชุมชี้แจงการนิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายสุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และผู้อำนวยการ สช.อำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่ สช.จังหวัดและอำเภอร่วมประชุมนิเทศและติดตาม การให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562  ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัฒนาอิสลาม อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนเอกชนมีการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนด

การเข้าชม 553 ครั้ง

X