ประชุมประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ในปีการศึกษา 2562 เพื่อให้สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 415 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X