สช.ปัตตานี ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2563 – 2565

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายอับดุลฝัตตะห์ เจริญยืน หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ นางสาวเปาซียะห์ หะยีดอเลาะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวสุนิตา หมัดอะดั้ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวสารีนา ยีมาแน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวกนกอร สุจินรัตน์, นายอาลีฟ ปัตนกุล นักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2563 – 2565 ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี

การเข้าชม 337 ครั้ง

X