มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายจัดสรรทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ เพื่อให้โอกาศทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ครอบครัวมีความขาดแคลนทุนทรัพย์ ความประพฤติดี และมุ่งจะศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีกําหนดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อขอรับทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2562 จึงประกาศให้โรงเรียนที่มีคุณสมบัติคัดเลือกนักเรียน โรงเรียนละไม่เกิน 1 คน เพื่อส่งเข้ารับการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ประจําปีการศึกษา 2563

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การเข้าชม 820 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X