สช.จ.ปัตตานี ร่วมพิธีเปิดลานสานฝันชั้น 3 อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดลานสานฝันชั้น 3 อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี เพื่อเพิ่มโอกาศให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ใช้พื้นที่ในการแสดงออกความคิด แสดงผลงานไปในทางสร้างสรรค์ รวมถึงเป็นการใช้พื้นที่ของอุทยานการเรียนรู้ปัตตานีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตรงตามความต้องการของผู้บริการในกลุ่มเป้าหมาย

การเข้าชม 549 ครั้ง

X