เจ้าหน้าที่ สช.ปัตตานี ร่วมประชุมปฏิบัติการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายชญานินทร์ อีซอ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และนางสาวซาลีฮา อาแว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 304 อาคาร 25 สำนักงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

การเข้าชม 304 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X