สช.จ.ปัตตานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธาน

การเข้าชม 364 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X