สช.จ.ปัตตานี ลงพื้นที่รับฟังรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รอบ 4 ณ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี นายสุฟยาน แวบือซา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี และคณะนักวิชาการศึกษากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมและรับฟังการรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยคณะกรรมการจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในด้านผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนและด้านการบริหารจัดการโรงเรียน ณ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ครั้งนี้้ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยาได้รับข้อชื่นชมและข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนต่อไป

การเข้าชม 442 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X