สช.อ.ทุ่งยางแดง พร้อมคณะกรรมการฯ ตรวจ นิเทศ และติดตาม การให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง ระหว่างวันที่ 21 – 28 พฤศจิกายน 2562 นายสะมาแอ ปอจิ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการตรวจ นิเทศ และติดตาม การให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ดำเนินการตรวจฯ เพื่อให้โรงเรียนเอกชน มีการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนด จำนวน 6 โรง ดังนี้

1.โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์
2.โรงเรียนภักดีวิทยา
3.โรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา
4.โรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์
5.โรงเรียนพัฒนศาสตร์
6.โรงเรียนศาลาฟี

ทั้งนี้ทางคณะฯ ขอขอบคุณทางผู้บริหาร ครู นักเรียน ให้การต้อนรับ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

การเข้าชม 318 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X