ประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยมีนายสุกรี แวมูซอ และ ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม และบุคลากร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 544 ครั้ง

X