สช.จ.ปัตตานี ประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม และบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนธันวาคม 2562

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม และบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนธันวาคม 2562 ครั้งที่ 11/2562 โดยมีนายสุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม และบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 419 ครั้ง

X