สช.จ.ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติการมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณพุ่ม”

วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2562 นายสุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติการมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณพุ่ม” โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งเป็นองค์ประธาน ได้พิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดปัตตานี จำนวน 128 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนในสังกัด สช.ปัตตานี มีจำนวน 7 ราย โดยมี ดร.พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานและมอบทุนดังกล่าว ณ ห้องน้ำพร้าว โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี

การเข้าชม 449 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X