สช.จ.ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางชุมชนคุณธรรมสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางชุมชนคุณธรรมสัมพันธ์ ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดปัตตานี โดยมี ดร.พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 441 ครั้ง

X