สช.จ.ปัตตานี ร่วมประชุมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัฒกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้นายชญานินทร์ อีซอ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัฒกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ดร.พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 292 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X