สช.จ.ปัตตานี ตรวจพิจารณาการอนุญาตให้ใช้อาคารเรียน โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

วันจันทร์ ที่ 6 มกราคม 2563 ดร.สุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่ง จ.ปัตตานี. ได้ลงตรวจพิจารณาการอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม ซึ่งทางโรงเรียนได้ให้การตอนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ข่าว :สุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 1,552 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X